Himpunan Mahasiswa

Organisasi himpunan mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UMRAH

Nomor SK : 1006/UN53.3/KM/2017

SUSUNAN PENGURUS HIMPUNAN MAHASISWA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
PERIODE 2017/2018

Pembina        : Dian Lestari, B.A., MA.
Ketua              : Aprilya Puspita Sari (150388201031)
Wakil Ketua  : Muhammad Salim (150388201091)
Sekretaris I   : Afifah Faradila (150388201027)
Sekretaris II  : Annadini Farhatani (150388201030)
Bendahara    : Chyntia Prihatika Hardiyanti (150388201003)

Bidang Agama
Ketua              : Kharisma Yoga Saputra (150388201011)
WakilKetua   : Endang Striyana (150388201006)
Anggota          :
– Ari Irawan (160388201066)
– Siti Nurjanah (160388201051)
– Meisy Eka Putri (160388201011)

Bidang Hubungan Masyarakat
Ketua              : Novianty Ambarita (150388201018)
WakilKetua    : Edo Apriadi (150388201033)
Anggota          :
– Novia Ratna Safitri (160388201015)
– Marwan Purwana (160388201059)
– Septian Lijaya Putra (160388201022)
– Rozaini Oktafina (160388201016)

Bidang Pendidikan
Ketua              : Ronal Pakpahan (150388201024)
Wakil Ketua  : Hesi Kusuma (150388201008)
Anggota          :
– Rita Supianti (160388201020)
– Brandon Elvia M (160388201025)
– Adevia Anggelika Manalu (160388201030)

Bidang Kesenian dan Olahraga
Ketua              : Ayu Rosmini (150388201032)
Wakil Ketua  : Saleha (150388201059)
Anggota          :
– Rizki Handika (160388201073)
– Neneng Maya Sari (160388201005)
– Andika Halim (160388201041)

Bidang Kesekretariatan, Kewirausahaan dan Mading
Ketua              : Fitriyani (150388201038)
Wakil Ketua  : Etik Triwahyuni (150388201007)
Anggota         :
– Algifri Resdan Pradana (160388201004)
– Selly Rozaliya (160388201040)
– Eunike I.P Barus (160388201036)
– Fitri Rahayu (160388201042)
– Tetty Herawati Hutahaean (160388201033)